En aquest apartat presentem un conjunt de monogràfics de caràcter divulgador que tracten aspectes rellevants de la societat andorrana.
L’objectiu final d’aquesta col·lecció és generar un marc d’anàlisi i reflexió obert al debat