El passat dia 2 d'agost el CRES va presentar un estudi sobre el mercat laboral d'Andorra. Aquest treball és una anàlisi de l'evolució de la situació del món del treball durant els anys de la crisi econòmica.

En aquest informe el CRES recull les principals dades publicades sobre precarietat i vulnerabilitat d'Andorra i la comparació de molts resultats amb els països del nostre entorn. 

L'equip de treball del CRES ha confeccionat aquest informe on vol fer una anàlisi i interpretació dels indicadors recollits de Gent Gran en aquest Observatori

El dia 27 de novembre, la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha donat a conèixer els resultats de la primera enquesta de satisfacció que s'ha elaborat de manera externa.
El butlletí del Consell General del 15 de novembre d'enguany, en resposta a una pregunta de la consellera general independent, Sílvia Bonet, ha publicat les dades dels salaris cotitzants de la CASS desglossades per rangs i per sexe per conèixer l'impacte de la perspectiva de gènere. Les que es publiquen van des de novembre del 2015 fins a l'agost del 2017.

El passat 21 de juny , el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va presentar  les conclusions del Llibre Blanc de la Igualtat, així com les prioritats de treball futures que han d’impulsar l’elaboració de la futura Llei d’Igualtat i No Discriminació.