L'equip de treball del CRES ha confeccionat aquest informe on vol fer una anàlisi i interpretació dels indicadors recollits de Gent Gran en aquest Observatori