En aquest informe el CRES recull les principals dades publicades sobre precarietat i vulnerabilitat d'Andorra i la comparació de molts resultats amb els països del nostre entorn.